การละเล่นเด็กไทย

 

Homeผู้จัดทำการละเล่นเด็กไทยวันสำคัญประเพณีไทย

chaiha_lao@yahool.com

 

การละเล่นของเด็กไทย

 

เล่นจ้ำจี้               anidia_pink_2.gifรีรีข้าวสาร

anidia_pink_3.gifตี่จับ                     anidia_pink_4.gifโพงพาง

anidia_pink_7.gifซ่อนหา                anidia_pink_8.gifหมากเก็บ

                 anidia_pink_9.gifเดินกะลา


 

[Home][ผู้จัดทำ][การละเล่นเด็กไทย][วันสำคัญ][ประเพณีไทย]

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Ms Krittaya Laoharatanahirun. All rights reserved.

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Ms Krittaya Laoharatanahirun. All rights reserved.