ดอกพิกุล

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก

 

ดอกพิกุล 
ดอกพวงแสด 
ดอกเสี้ยวดอกขาว 
ดอกทองกวาว 
ดอกเสลา 
ดอกประดู่ 
ดอกยมหิน 
ดอกบัวตอง 
ดอกธรรมรักษา 

                     

                       ดอกพิกุล

ดอกไม้ประจำจังหวัด            กำแพงเพชร, ยะลา, ลพบุรี
 
ชื่อสามัญ                             Bullet Wood, Spanish Cherry
 
ชื่อวิทยาศาสตร์                   Mimusops elengi Linn.
 
วงศ์                                    SAPOTACEAE
 
ชื่ออื่น                                  กุน (ภาคใต้), แก้ว (ภาคเหนือ), ซางดง (ลำปาง), พิกุลป่า (สตูล), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), พิกุล (ทั่วไป)
 
ลักษณะทั่วไป                      พิกุลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 8–15 เมตร เป็นพุ่มทรงกลม
                                           ใบออกเรียงสลับกันใบมนรูปไข่ปลายแหลม ลักษณะโคนใบมนสอบขอบใบโค้งเป็นคลื่นเล็กน้อย
                                           ใบเป็นมันสีเขียว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือยอดมีกลีบดอกประมาณ
8 กลีบ
                                           เรียงซ้อนกัน กลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อย สีขาวนวลมีกลิ่นหอมมาก ผลรูปไข่หรือกลมรีผลแก่มีสีแสด
                                           เนื้อในเหลืองรสหวาน ภายในมีเมล็ดเดียว
 
การขยายพันธุ์                     เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
 
สภาพที่เหมาะสม               ดินทุกชนิด แสงแดดจัด
 
ถิ่นกำเนิด                            อินเดีย, พม่า และมาเลเซีย

 

 

 จัดทำโดย
นางสาวจริยา แสวงทรัพย์สกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c ) 2006 Ms.Jariya  Swangsubskul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com