สินค้า OTOP (10)

 

Homeผู้จัดทำพระราชประวัติพระบรมราชาภิเษกพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพฉลองสิริราชสมบัติ

 

โครงการฝนหลวง 
โครงการแก้มลิง 
สินค้า OTOP 
สินค้า OTOP (02) 
สินค้า OTOP (03) 
สินค้า OTOP(04) 
สินค้า OTOP (05) 
สินค้า OTOP (06) 
สินค้า OTOP (07) 
สินค้า OTOP (08) 
สินค้า OTOP (09) 
สินค้า OTOP (10) 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง(2) 
เศรษฐกิจพอเพียง(3) 
เศรษฐกิจพอเพียง(4) 
เศรษฐกิจพอเพียง(5) 
เศรษฐกิจพอเพียง(6) 
เศรษฐกิจพอเพียง(7) 

 

 ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยและมุก

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 830105-C401

ผลิตภัณฑ์ (Product) กรอบกระจกหอย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ใช้ตกแต่งและส่องหน้า(OTOP)

ขนาด (Size : cm)
กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 31 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร

น้ำหนัก (Weight : g)
1025
กรัม


ราคาขายส่ง 270 บาท

ราคาขายปลีก 390 บาท


วัตถุดิบที่ใช้
เปลือกหอย

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยและมุก
เลขที่ 72 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ติดต่อ : นายสุมาลย์ หยั่งทะเล
โทร :076 248272 , 01 7321822

จัดทำโดย
นางสาววิไลวรรณ ตันติการุณย์ นางสาวอุไรวรรณ ฤกษ์ยาม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c)2006 Ms. Wiriwan Tuntikarun Ms. Uraiwan Ruckyam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com