สินค้า OTOP (07)

 

Homeผู้จัดทำพระราชประวัติพระบรมราชาภิเษกพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพฉลองสิริราชสมบัติ

 

โครงการฝนหลวง 
โครงการแก้มลิง 
สินค้า OTOP 
สินค้า OTOP (02) 
สินค้า OTOP (03) 
สินค้า OTOP(04) 
สินค้า OTOP (05) 
สินค้า OTOP (06) 
สินค้า OTOP (07) 
สินค้า OTOP (08) 
สินค้า OTOP (09) 
สินค้า OTOP (10) 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง(2) 
เศรษฐกิจพอเพียง(3) 
เศรษฐกิจพอเพียง(4) 
เศรษฐกิจพอเพียง(5) 
เศรษฐกิจพอเพียง(6) 
เศรษฐกิจพอเพียง(7) 
 

 

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 500603-SA003

ผลิตภัณฑ์ (Product) เชิงเทียน 12 นักษัตริย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เชิงเทียน 12 นักษัตริย์ (151147)สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2547
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง
ระดับดาว :

สถานที่จำหน่าย
บริษัท เคลย์เพาวเวอร์ จำกัด
123/4
หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
ติดต่อ : นายเนาวรัตน์ ไชยเสน
โทร : 053 372366, 372938
โทรสาร : 053 372366
e-mail : claypower1969@hotmail.com

หมายเหตุ
ภาพจากการถ่ายทำที่งานคัดสรรสุดยอด OPC ปี 2547 อิมแพค เมืองทองธานี 15 - 20 พ.ย. 2547

จัดทำโดย
นางสาววิไลวรรณ ตันติการุณย์ นางสาวอุไรวรรณ ฤกษ์ยาม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c)2006 Ms. Wiriwan Tuntikarun Ms. Uraiwan Ruckyam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com