พระบรมราชาภิเษก

 

Homeผู้จัดทำพระราชประวัติพระบรมราชาภิเษกพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพฉลองสิริราชสมบัติ

 

พระบรมราชาภิเษก(2) 
พระบรมราชาภิเษก(3) 
พระบรมราชาภิเษก(4) 
พระบรมราชาภิเษก(5) 

 

 ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์และให้คำสัตย์ว่า  

 เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 

 

จัดทำโดย
นางสาววิไลวรรณ ตันติการุณย์ นางสาวอุไรวรรณ ฤกษ์ยาม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c)2006 Ms. Wiriwan Tuntikarun Ms. Uraiwan Ruckyam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com