พระราชประวัติ

 

Homeผู้จัดทำพระราชประวัติพระบรมราชาภิเษกพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพฉลองสิริราชสมบัติ

 

 

พระราชประวัติ(2) 
พระราชประวัติ(3) 
พระราชประวัติ(4) 
พระราชประวัติ(5) 
พระราชประวัติ(6) 
พระราชประวัติ(7) 
พระราชประวัติ(8) 
พระราชประวัติ(9) 
พระราชประวัติ(10) 
รวมรูปภาพ 
รวมรูปภาพ(02) 
รวมรูปภาพ(03) 
รวมรูปภาพ(04) 
รวมรูปภาพ(05) 
รวมรูปภาพ(06) 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

        เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ทรงพระราชสมภพที่โรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น 
    เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชู ณ มลรัฐแมซซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
    เป็นพระราชโอรส องค์ที่ 3   เป็นพระ องค์เล็กของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม 
   ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 3 ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก 
   และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นพระอนุชาของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
   และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระองค์ทรงศึกษาวิชาสามัญชั้นต้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอี 
   แล้วเสด็จไปประทับและศึกษาต่อที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ 

 

จัดทำโดย
นางสาววิไลวรรณ ตันติการุณย์ นางสาวอุไรวรรณ ฤกษ์ยาม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c)2006 Ms. Wiriwan Tuntikarun Ms. Uraiwan Ruckyam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com