ข้อที่ 2

 

 

2.ประโยคใดมีคำที่สะกดถูกทั้งหมด

ก. จอมใจมีบุคลิกคล่องแคล่ว  ว่องไว  ทะมัดแทมงดี
ข. พอใจ  ใจร้อน  ไม่ปราณีต  เผอเรอเสมอ ๆ
ค. เด็กนักเรียนมักขะมักเขม้น  กระตือรือร้น  ดูตำราตอนใกล้สอบ
ง. ประเทศในเขตทุรกันดาร  อาหารอัตคัด  ผู้คนอดอยากปากแห้ง  น่าอเนจอนาถใจ
 

 

โดย ณัฐกานต์  ตะวันแสงอร่าม

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com