มาตรฐานเครือข่าย WAN - Frame Relay  
 

Frame Relay
เฟรมรีเลย์ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจาก X.25 อีกทีหนึ่งในการส่งข้อมูล เฟรมรีเลย์จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จุดปลายทาง ทำงานแบบ Packet Switching

 
ไปบนสุด