มาตรฐานเครือข่าย WAN - X.25  
 
X.25
เป็นโปรโตคอลมาตรฐานของเครือข่ายแบบเก่า ได้รับการออกแบบโดย CCITT ประมาณปี ค.ศ.1970 เพื่อใช้เป็นส่วนติดต่อระหว่างระบบเครือข่ายสาธารณะแบบแพ็กเก็ตสวิตช์ (Packet Switching) กับผุ้ใช้ระบบ X.25 เป็นการสื่อสารแบบต่อเนื่อง (Connection-Oriented) ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารแบบ Switched Virtual Circuit (SVC) และ Permanent Virtual Circuit (PVC)
 
ไปบนสุด