รูปร่างเครือข่ายแบบอื่น ๆ  
 

นอกจากนี้อาจมีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบอื่นๆ อีก เช่น

1.แบบ TREE : ระบบ TREE นี้บางครั้งมีลักษณะการเชื่อมต่อแบบ MULTI-POINT MULTI-DROP

 

2.แบบ DUAL RING : มีใช้ในระบบ FDDI โดยที่ RING ทั้งสอง สามารถทำงานร่วมกันได้ หากมี RING ใด RING หนึ่ง FAIL ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้

3.แบบ STAR SHAPE BUS : เป็นแบบที่เราใช้อยู่ในระบบ ETHERNET 10BASE-T

4.แบบ STAR SHAPE RING : เป็นแบบที่เราใช้อยู่ในระบบ TOKEN RING

5.แบบ MESH : ลักษณะการเชื่อมต่อแบบ MESH นี้ ปกติจะใช้ใน WIDE AREA NETWORK ลักษณะการเชื่อมต่อแบบนี้ ได้แก่ การต่อ ROUTER หรือการเชื่อมต่อแบบ PACKET SWITCHING X.25

6.แบบ HIERACHICAL STAR : เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบ HUB ซ้อน HUB ในระบบ LAN

 

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผสม (Hybrid Network)
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบต่างๆ หลายๆ แบบเข้าด้วยกัน คือจะมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อย หลายๆ เครือข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเครือข่ายบริเวณกว้าง

 
ไปบนสุด