เครือข่ายแบบบัส (Bus topology)  
 

          สำหรับระบบ LAN เราเรียกว่าเป็นระบบ ETHERNET สำหรับระบบ MAINFRAME ENVIRONMENT เราเรียกระบบ MULTI – DROP   เป็นรูปแบบที่มีผู้นิยมใช้มากแบบหนึ่ง เพราะมีโครงสร้างไม่ยุ่งยากและไม่ต้องใช้อุปกรณ์สลับสาย การเชื่อมต่อมีลักษณะเป็นแบบหลายจุด สถานีทุกสถานีรวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียว เรียกว่า แบ็กโบน (Backbone) การจัดส่งข้อมูลลงบนบัสจึงสามารถทำให้การส่งข้อมูลไปถึงทุกสถานีได้ผ่านสายแบ็กโบนนี้ การจัดส่งวิธีนี้ต้องกำหนดวิธีการที่จะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกันเพราะจะทำให้ข้อมูลชนกัน โดยวิธีการที่ใช้อาจเป็นการแบ่งช่วงเวลา หรือให้แต่ละสถานีใช้ความถี่สัญญาณที่แตกต่างกัน
           ข้อเสียของการเชื่อมต่อชนิดนี้คือ หากสายมีการขาด ณ ตำแหน่งใดๆ ก็จะส่งผลให้ระบบต้องชะงักทันที และไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่อยู่ปลายทางทั้งสองด้านจะต้องปิดด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Terminal เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับสัญญาณที่วิ่งมาจนปลายสุดไม่ให้สะท้อนกลับ (Reflection)

 
ไปบนสุด