แรงดันไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าเกิดจากการที่อิเล็กตรอนไหลในสายไฟ ซึ่งการที่อิเล็กตรอนไหลหรือเคลื่อนที่ได้นั้นจะต้องมีแรงมากระทำต่ออิเล็กตรอนทำให้เกิดกระแสไหล แรงดันดังกล่าวเรียกว่า แรงดันไฟฟ้า (Voltage)
ศักย์ไฟฟ้าเป็นคำอีกหนึ่งที่คล้ายกับแรงดันไฟฟ้า จะหมายถึงระดับไฟฟ้า หรือ ระดับพลังงานไฟฟ้า ณ จุดใดๆ เช่น ลูกกลมที่ 1 มีประจุไฟฟ้าบวกจะมีศักย์ไฟฟ้าสูง ส่วนลูกกลมที่ 2 มีประจุไฟฟ้าลบจะมีศักย์ไฟฟ้าต่ำ ดังนั้นลูกกลมที่ 1 และ 2 จึงมีความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าเรียกว่า ความต่างศักย์ (กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบ หรือ ไหลจากศักย์ไฟฟ้าสูงไปศักย์ไฟฟ้าต่ำ) ศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt)
แรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้า หมายถึงแรงที่สร้างให้เกิดแรงดันไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระตลอดเวลา กระแสไฟฟ้าจึงไหลตลอดเวลา แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้อาจเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย และเซลล์เชื้อเพลิง ฯลฯ หน่วยของแรงดันไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือแรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้ามีหน่วยเดียวกัน คือ โวลต์ ซึ่งแทนด้วย V. แรงดันไฟฟ้า 1 โวลต์ คือแรงดันที่ทำให้กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ไหลผ่านเข้าไปในตัวต้านทาน 1 โอห์ม