วิธีใช้

 ตอนนี้เป็นสมาชิกบ้านไทยกู๊ดวิว แล้วทำอะไรได้บ้าง

 • สมัครสมาชิกก่อนไง ... สมัครยังไง อ่านรายละเอียด
 • มี Blog ของตนเอง... ว้าวทันสมัยน่าดู อ่านรายละเอียด
 • สร้างเนื้อหาวิชาได้... คราวนี้ดังแน่
 • ลงข่าวสารของโรงเรียนได้ ของชุมชน ของตนเอง ของใครก็ได้
 • แนะนำเว็บต่างๆ ได้ เว็บที่สร้างเอง เว็บโรงเรียน เว็บดีๆ
 • ใช้กระดานข่าวได้ ลงชื่อสมุดเยี่ยมได้ ฯลฯ
 • เราจัดทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับคุณ ลองอ่านรายละเอียดวิธีสร้างทุกอย่าง ง่ายมากสำหรับคุณ

 


วิธีการสร้างเนื้อหา

              ในการสร้างเนื้อหาควรใช้การพิมพ์ลงไปโดยตรงจะดีที่สุด หรือถ้าจะคัดลอก(Copy) มากจากแหล่งอื่น เช่น เว็บเพจ Word Powerpoint ควรจะคัดลอกลงในโปรแกรม Notepad ก่อน เพื่อกำจัดคำสั่งต่าง แล้วคัดลอกจาก Notepad มาลงในเว็บนี้อีกครั้งหนึ่ง แล้วตกแต่งได้ตามต้องการ

              ในกรณีที่ต้องการสร้างตาราง ความกว้างของตารางต้องไม่เกิน 600 พิกเซล มิฉะนั้นจะไม่สวยงาม ส่วนรูปภาพสามารถโหลดเข้าเก็บไว้ในพื้นที่ที่ให้ไว้ได้

  1. วิธีการสร้างบล็อก ส่วนตั๊ว...ส่วนตัว การใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • เข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนูสร้างเนื้อหา >> เลือกบล็อก
 • กรอกข้อมูลลงในฟอร์มของระบบ ดังนี้ (โดยช่องที่มีเครื่องหมาย * แสดงว่าข้อมูลนั้นจำเป็นต้องกรอก)
 • หัวข้อของบล็อกที่จะสร้าง 
 • เนื้อหา สามารถใช้ ข้อความหรือรูปภาพ ในการแสดงผลได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือได้อีกด้วย
 • เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อให้ระบบทำการสร้างบล็อกให้อัตโนมัติ
 • ควรเขียนด้วยตนเองจะดีมาก หรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่ง และควรจะมีความยาวไม่น้อย 10 บรรทัดพร้อมภาพประกอบ

  2. วิธีการสร้างสื่อการเรียนรู้  อย่างละเอียดคลิกที่นี่

 • เข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนูสร้างเนื้อหา >> เลือกสื่อการเรียนรู้
 • ชื่อเรื่อง*
 • เลือกสาระวิชา*
 • เลือกช่วงชั้น (สามารถเลือกได้หลายช่วงชั้น โดยการกดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดพร้อมกับการคลิกเลือกช่วงชั้น)
 • เนื้อหาแนะนำ เลือกหรือไม่ก็ได้, ถ้าต้องการให้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างแสดงผลใน บทเรียนเด่น ในหน้าแรก เลือก "เนื้อหาแนะนำ"
 • เนื้อหา เขียนสื่อการเรียนรู้ลงในพื้นที่นี้ ซึ่งสามารถใช้ ข้อความหรือรูปภาพ ในการแสดงผลได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือได้อีกด้วย และที่สำคัญหากนำเนื้อหา รูปภาพ หรือสื่ออื่นๆ มาจากที่อื่น ต้องอ้างแลห่งที่นำข้อมูลมาด้วย
 • สร้างโดย* ระบุชื่อผู้สร้างสื่อการเรียนรู้
 • แหล่งอ้างอิง คือ url ของเว็บไซต์ที่ได้นำเนื้อหามาบางส่วนเพื่อมาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ หากมีมากกว่า 1 เว็บไซต์ให้เขียนไว้ที่ส่วนของเนื้อหา
 • เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อให้ระบบทำการสร้างสื่อการเรียนรู้ให้อัตโนมัติ
 • รอการอนุญาตการแสดงผลของสื่อการเรียนรู้ที่สร้างจากผู้ดูแลระบบ (ขึ้นอยู่กับสถานะของสมาชิก)
 • ควรเขียนด้วยตนเองจะดีมาก หรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่ง และควรจะมีความยาวไม่น้อย 20 บรรทัดพร้อมภาพประกอบ
    3. วิธีการสร้างกระทู้
 • เข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนูสร้างเนื้อหา >> เลือกกระทู้
 • ชื่อเรื่อง*
 • เลือกหมวดหมู่ของกระดานสนทนา*
 • เนื้อหา เขียนเรื่องสนทนาในพื้นที่นี้ ซึ่งสามารถใช้ ข้อความหรือรูปภาพ ในการแสดงผลได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือได้อีกด้วย
 • เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อให้ระบบทำการสร้างเรื่องกระทู้เรื่องสนทนาให้อัตโนมัติ

  4. วิธีการสร้างข่าว 

 • เข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนูสร้างเนื้อหา >> เลือกข่าว
 • ข่าว* ระบุหัวข้อข่าว
 • เนื้อข่าว เขียนข่าวลงในพื้นที่นี้ ซึ่งสามารถใช้ ข้อความหรือรูปภาพ ในการแสดงผลได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือได้อีกด้วย
 • สร้างโดย* ระบุชื่อผู้สร้างข่าว
 • แหล่งที่มา* ระบุแหล่งที่มาของข่าวว่านำมาจากที่ใด
 • เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อให้ระบบทำการสร้างข่าวให้อัตโนมัติ
 • รอการอนุญาตการแสดงผลของข่าวที่สร้างจากผู้ดูแลระบบ (ขึ้นอยู่กับสถานะของสมาชิก)

  5. วิธีการสร้างลิงค์เพื่อนบ้าน

 • เข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนูสร้างเนื้อหา >> เลือกเพื่อนบ้าน
 • URL* ระบุ url เพื่อนบ้านที่ต้องการสร้าง
 • ชนิดเพื่อนบ้าน*
 • รายละเอีดยโดยย่อ เขียนรายละเอียดโดยย่อลงในพื้นที่นี้ ซึ่งสามารถใช้ ข้อความหรือรูปภาพ ในการแสดงผลได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือได้อีกด้วย
 • เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อให้ระบบทำการสร้างลิงค์เพื่อนบ้านให้อัตโนมัติ
 • รอการอนุญาตการแสดงผลของเพื่อนบ้านที่สร้างจากผู้ดูแลระบบ (ขึ้นอยู่กับสถานะของสมาชิก)

7. วิธีการสร้างหนังสือออนไลน์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

 • เข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนูสร้างเนื้อหา >> เลือกหน้าหนังสือ
 • ในการสร้างหนังสือออนไลน์นั้น ผู้สร้างต้องเป็นสมาชิกและเลื่อนสถานะเป็น student และต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่ทำการสร้าง
  หลักการสร้างหนังสือออนไลน์ นักเรียนต้องวางโครงสร้างหนังสือให้เรียบร้อยก่อน ดังนี้
  1. เนื้อหาที่จะสร้างอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไร และอยู่ในกลุ่มย่อยของกลุ่มสาระนั้นๆอย่างไร
  2. หัวข้อของหน้าหนังสือ มีความสำคัญมาก เพราะจะเรียงตามตัวอักษรจากมากไปหาน้อยโดยอัตโนมัติ การตั้งชื่อจึงต้องบ่งบอกถึงลำดับหน้าของเนื้อหาได้ แต่สามารถแก้ไขภายหลังได้
          1) ชื่อหน้าหนังสือต้องนำหน้าด้วยตัวเลข 4 หลัก
              สองตัวหน้าหมายถึงบทที่
              สองตัวหลังหมายถึงหน้าที่ในบทนั้นๆ
              0000 หมายถึง บทที่ 00  หน้าที่ 00
              0521 หมายถึง บทที่ 05  หน้าที่ 21
              โดยมีเงื่อนไขดังนี้
                      a) บทที่ 00 เป็นบทที่จะใส่ข้อมูลปกหนังสือ คำนำ สารบัญ แหล่งอ้างอิง ประวัติผู้จัดทำ
                          และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำ
                      b) บทที่ 01 – 99 เป็นบทที่เกี่ยวกับเนื้อหาทั่วๆไป
          2) ชื่อหน้าหนังสือ หลังตัวเลข ต้องบ่งบอกภาพรวมของเนื้อหาหน้านั้น เช่น
              0416 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
              หมายถึง บทที่ 4 หน้า 16 เนื้อหาเกี่ยวกับ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
              ข้อแนะนำ หลังตัวเลข 0416 ต้องเว้น 1 เคาะ เหมือนกันทั้งเรื่อง


สมุดเยี่ยม สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป(ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก)ครับ ลงชื่อที่นี่ครับ

สำหรับบุคลทั่วไป

 • กรอกชื่อ-นามสกุล
 • อีเมล (ถ้ามี)
 • โฮมเพจ (ถ้ามี)
 • กรอกข้อความที่ท่านต้องการเพิ่มเติมในสมุดเยี่ยม
 • ในช่องที่มีคำถาม เช่น คำที่ สาม ของวลีนี้ "ike ese egihus ovebud obini" คืออะไร? ให้กรอกคำที่สาม ของวลีนี้ลงในช่องเติมคำตอบ เพื่อป้องกันการสร้างสแปมจากผู้ไม่หวังดี
 • กดปุ่ม Send

สำหรับสมาชิก

 • เข้าสู่ระบบ
 • กรอกข้อความที่ท่านต้องการเพิ่มเติมในสมุดเยี่ยม
 • กดปุ่ม Send

การแสดงความคิดเห็น สามารถใช้งานได้ทุกคนครับ

     ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อจาก บทความ บล็อก สื่อการเรียนรู้ กระทู้ ข่าว และเพื่อนบ้าน

 • คลิกปุ่มแสดงความคิดเห็นใต้ บทความ บล็อก สื่อการเรียนรู้ กระทู้ ข่าว และเพื่อนบ้าน
 • สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จำเป็นต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล อีเมล โฮมเพจ(ถ้ามี) และอย่าลืมบวกเลขในส่วนของ CAPTHA เพื่อป้องการสมัครด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • กรอกความคิดเห็น
 • กดปุ่มส่งความคิดเห็น

คลังการบ้าน

 • ครูผู้สอนสามารถสั่งการบ้านนักเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ ส่วนนักเรียนสามารถตอบได้
 • ครูท่านใดที่สมัครแล้ว ขอให้แจ้งชื่อผู้ใช้ให้ผมทราบด้วย เพื่อเลื่อนสถานะเป็น Teacher

เว็ปนี้ดีมากค่ะ สามารถมาค้นคว้าไว้ทำรายงาน เยี่ยมจริง ๆ มีประโยชน์มากเลย ขอชมคุณครูที่ทำให้พวกเราได้ใช้ค่ะ

แท้จริงที่ลักษณะนี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะทำในสิ่งที่ นอกจากนี้ที่ด้านนี้เราสามารถที่จะรู้สึกและสังเกตเห็นว่ามันอยู่ในชีวิตของเรา

Wedding Gifts
 

เว็ปนี้ดีจริงๆTongue out

เว็ปนี้ดีจริงๆTongue out

ได้สมัคร บล๊อก กับอาจารย์เรียบร้อยแล้ว เมื่ออบรมวันที่ 4-5 สิงหาคม
และเมื่อกลับมาโรงเรียนก็ได้บอกให้นักเรียนสมัครด้วย
แล้วต่อไปจะทำอย่างไรดี
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ดีมากเลย

นิตยา ไตรมิตรวิทยาลัย

 

รูปภาพของ pnpwan

ขอบคุณนะค่ะ ที่สร้างสรรค์ทำสิ่งดีๆ ให้เด็กๆ

และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้กัน

 คุณครูพูนศักดิ์สุดยอดจิงๆเลยคร่าาา

 

ได้ฟังอาจารย์จากทางคลื่น 98.0 รู้สึกน่าสนใจมาก ลองเข้ามาครั้งแรก พบว่าเป็น Web ที่น่าทึ่งจริงๆ ค่ะ จะบอกต่อ ให้เด็กๆ เขามากัน มีประโยชน์มาก ขอบคุณที่มี Web ดีๆ แบบนี้ค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบพระคุณกำลังใจที่ให้ครับ ช่วยบอกต่อ ช่วยแนะนำ และช่วยบอกที่บกพร่องเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ดีดีมากมากSmile Embarassedคนทำท่าจะหน้าตาดี

เปลี่ยนชื่องัยอ่ะ

 

ช่วยเปลี่ยนชื่อหั้ยหน่อยดั้ยมั้ยอ่ะคะ

จาก pUcCa   เปน   ssw40336

รูปภาพของ ssw40337

อยากเปี่ยนชื่อมากเรยค่ะ

เปี่ยนยังไงอ่ะค่ะ จะเปี่ยนจาก ssm40337 เป็น ssw40337

เปี่ยนให้หน่อยได้มั้ยค่ะ

รูปภาพของ abp3595

รู้เเล้วจะให้ชื่ออะไร.....ตาโต

น่ารักสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ได้ค่ะ   ssw40337

Embarassedสวัสดีครับ วันนี้เป็นวันดีของคุณรึป่าวครับ

 

คงใช้มั้ง

รูปภาพของ admin

 ท่านที่เข้ามาใช้งานเว็บไทยกู๊ดวิว แล้วไม่เข้าใจ สงสัยประการใด เขียนข้อความไว้ที่นี่ หรือเมล์ไปที่ webmaster@thaigoodview.com ก็ได้ครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์