บล็อก

วอลเปเปอร์ติดผนังชนิดไวนิล ผิวโฟม และผ้าเป็นอย่างไร

วอลเปเปอร์ติดผนัง นั้นเป็นวัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งผนังห้อง ภายในตัวบ้านและอาคารสถานที่ต่างๆและเป็นที่นิยมแพร่หลาย ปัจจุบัน วอลเปเปอร์ติดผนัง จึงมีลวดลายและสีสันต่างๆ มากมายให้เลือก สามารถเลือกแบบตามสไตล์ของเราได้เลย ซึ่งแต่ละแบบของ วอลเปเปอร์ติดผนัง อาจจะทำจากวัสดุต่างชนิดกันเพราะเป็น วอลเปเปอร์ติดผนัง ต่างชนิดกันนั้นเอง วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับ วอลเปเปอร์ติดผนัง ชนิดไวนิล ผิวโฟม และเป็นผ้าเป็นอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่สนใจ วอลเปเปอร์ติดผนัง ทั้ง 3 ชนิดนี้ได้มาศึกาหาความรู้ไปดูกันได้เลย

ดนตรีบำบัด

ชื่อเรื่อง                                  ดนตรีบำบัด
ผู้ศึกษาค้นคว้า                        คณะผู้จัดทำดนตรีบำบัด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ตรงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

 

การออกแบบการเรียนรู้

อิงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม  ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี

เพลงเพื่อชีวิต

ชื่อการศึกษา             แนวเพลงเพื่อชีวิต

ผู้ศึกษา                       นาวสาวอรนุช  กาสกุล และคณะ

อาจารย์                      นายอภิญญ์   ภาณุศานต์

3 หลักในการเลือกเครื่องทำน้ำอุ่น

เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านโดยทั่วไปนั้นมีให้เลือก 2 ประเภท คือ ประเภทใช้หม้อต้ม และประเภทใช้ขดลวดทองแดงในการทำน้ำร้อน ราคาของเครื่องนั้นก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ การออกแบบ คุณภาพของวัสดุ และฟังก์ชั่นในการทำงาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไหนก็มีสิ่งที่ควรพิจารณาเหมือนกันอันได้แก่

 

ธุรกิจนันทนาการ

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

นันทนาการ ( Recreation ) หมายถึง กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ทำในยามว่าง และ ต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก (Magnet)

แม่เหล็กคืออะไร?

แม่เหล็ก (Magnet) คือ แร่หรือโลหะที่สามารถดูดเหล็กบางชนิดได้ และมี 2 ขั้วเสมอ คือ ขั้วเหนือ (ขั้ว N) และ ขั้วใต้ (ขั้ว S) ซึ่งหากนำขั้วต่างกันมาวางใกล้กันจะก่อให้เกิดแรงดึงดูด และหากเป็นขั้วเดียวกันก็จะก่อให้เกิดแรงผลักออกจากกัน

แม่เหล็กเกิดจากอะไร?

1. เกิดตามธรรมชาติ

แร่แม่เหล็กสามารถเกิดได้ตามธรรมชาติโดยมีสารประกอบหลักคือ แมกนีไทต์  (Magnetite) ซึ่งเป็นประเภทออกไซด์ (Oxide) ชนิดหนึ่งของเหล็ก โดยมีคุณสมบัติในการดูดเหล็กและสารประกอบออกไซด์ของเหล็ก

“หน่วยการเรียนรู้ Active Learning” เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

ตัวอย่าง

“หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ระดับ มัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

ของ

เพลงลูกทุ่ง เเละเพลงลูกกรุง

เปรียบเทียบเพลงลูกทุ่งเเละเพลงลูกกรุง

ี     1.ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง

     2.ความแตกต่างของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง

     3.ศิลปินนักร้องผู้มีชื่อเสียงของวงการลูกทุ่งและลูกกรุง

     4.ศิลปินนักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียงของวงการลูกทุ่งและลูกกรุง

1.ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง

  1.1 เพลงลูกทุ่ง

ใบความรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

ผู้สอน อาจารย์เทพอักษร  สันทาลุนัย

ใบความรู้(Information Sheet)ที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์