บล็อก

ลดการกินเค็มทำได้อย่างไร?

รูปภาพของ sss30328

 

กินเค็มแค่ไหนจึงพอดี

รูปภาพของ sss30328

 

กินเค็มมากมีผลต่อสุขภาพ

รูปภาพของ sss30328

 

มารู้จักความเค็ม

รูปภาพของ sss30328

 

ลดการกินหวานทำได้อย่างไร?

รูปภาพของ sss30328

 

อันตรายจากการกินอาหารหวาน

รูปภาพของ sss30328

 

น้ำตาลกินแล้วไปไหน

รูปภาพของ sss30328

 

 

 

ลด หวาน เค็ม

รูปภาพของ sss30328

 

ชื่อเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6

ชื่อเรื่อง           ผลการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ

                      เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6

ผู้วิจัย             นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล

ปีที่ทำวิจัย        2559

 

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ aoddy123

เรื่อง              รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชุด  Fun  With  Words  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ผู้ศึกษา           วิรุณศิริ  สารผล

ปีที่ศึกษ         ปีการศึกษา  2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์