บล็อกของ rsmniphon

hightech japan

รูปภาพของ rsmniphon

   

ผลกระทบทางเทคโนโลยี

รูปภาพของ rsmniphon

ประเภทของเทคโนโลยี

รูปภาพของ rsmniphon

   

พื้นฐานทางเทคโนโลยี

รูปภาพของ rsmniphon

 

work1/413

รูปภาพของ rsmniphon

work1/2555

รูปภาพของ rsmniphon

ห้องเรียนครูนิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ rsmniphon

ห้องเรียนครูนิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2555

 

refinalm413

รูปภาพของ rsmniphon

1. ให้เขียนโปรแกรม เพื่อรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ค่า (x) จากคีย์บอร์ด และทดสอบว่า
เป็นเลขที่หารด้วย 5 หรือไม่ ถ้าหารลงตัวให้แสดงข้อความว่าหารลงตัว และถ้าหารไม่ลงตัวให้
แสดงข้อความว่าหารไม่ลงตัว ตัวอย่าง

refinal312

รูปภาพของ rsmniphon

1. ให้เขียนโปรแกรมเพื่อหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม โดยมีการนำเข้าข้อมูลจากคีย์บอร์ด คือ ค่าความยาวของ
 ฐานรูปสามเหลี่ยม(B) และค่าความสูงรูปสามเหลี่ยม(H)  พร้อมแสดงผลลัพธ์

finalm312

รูปภาพของ rsmniphon
รูปภาพของ rsmniphon

คะแนนปลายภาค ส่วนที่ 1(20 คะแนน) และคะแนนส่วนที่ 2(20 คะแนน) คะแนนปลายภาค 10 คะแนน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์