บล็อกของ rsmniphon

การนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน ทำPresentation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ powerpoint 10 หรือ Proshow Producer เพื่อสร้าง Profile แนะนำตัวนักเรียน เป็นเวลา 4 นาที่ บวกลบได้ 30 วินาที่ โดบให้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1.แสดงประวัติของนักเรียน
2.ผลงาน ความสำเร็จที่นักเรียนตั้งความหวังแล้วทำได้
3.สิ่งที่ตั้งใจทำหรือแข่งขัน แล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ถ้ามีโอก

ทิศทางการศึกษาไทยปี 2556

รูปภาพของ rsmniphon

การนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ rsmniphon

1.ให้นักเรียน ทำPresentation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอ Profile แนะนำตัวนักเรียน เป็นเวลา 4 นาที่ บวกลบได้ 30 วินาที่


2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ทำ Presentation กำหนดให้ใช้ 2 โปรแกรมคือ 1.โปรแกรมProshow Producer v5.0.3206 หรือ 
 โปรแกรม Powerpoint 10 ที่แนะนำให้ใช้2โปรแกรมนี้ เนื่องจากเมื่อสร้างงานเสร็จแล้วแปลงเป็นไฟล์ภาพยนตร์ แล้วส่งขึ้น youtube.com ได้

การศึกษาของฟินแลนด์

รูปภาพของ rsmniphon

 

การเลือกซื้ออุปกรณ์ 9 อย่างมาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องม.4/3

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน ชั้น ม. 4/3 ทำรายงานการเลือกซื้ออุปกรณ์ 9 รายการ พร้อมราคา มาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวงเงิน 30,000 บาท เพื่อนำคอมพิวเตอร์ไปทำงานตามวัตถประสงค์ดังต่อไปนี้

การเลือกซื้ออุปกรณ์ 9 อย่างมาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องม.4/2

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน ชั้น ม. 4/2 ทำรายงานการเลือกซื้ออุปกรณ์ 9 รายการ พร้อมราคา มาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวงเงิน 30,000 บาท เพื่อนำคอมพิวเตอร์ไปทำงานตามวัตถประสงค์ดังต่อไปนี้

เลือกซื้ออุปกรณ์ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ ห้อง 4/1

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน ชั้น ม. 4/1 ทำรายงานการเลือกซื้ออุปกรณ์ 9 รายการ พร้อมราคา มาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวงเงิน 30,000 บาท เพื่อนำคอมพิวเตอร์ไปทำงานตามวัตถประสงค์ดังต่อไปนี้

มาตรฐานตัวชี้วัด สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.4-6

รูปภาพของ rsmniphon

สาระที่ ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                 

มาตรฐานตัวชี้วัด สาระที่ 3 เทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รูปภาพของ rsmniphon

การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

หน่วยที่ 2

รูปภาพของ rsmniphon

เลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์