บล็อกของ rsmniphon

หน่วยที่ 1 ของ ม.1/1

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียนไปศึกษาหาความรู้เรื่อง จากเว็บต่อไปนี้ www.thaigoodview.com/node/100297  แล้วทำ ตอบคำถามต่อไปนี้

ข้อ 1 ..............................................................................

ข้อ 2 ..............................................................................

หน้าหลัก

รูปภาพของ rsmniphon

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ชั้น ม. 1/1

ชั้น ม. 1/2

ชั้น ม. 1/3

ชั้น ม. 1/4

 

คำถามพัฒนาความคิดหน่วยที่ 4

รูปภาพของ rsmniphon

1. องค์ประกอบใดในระบบสื่อสารที่สำคัญที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ องค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีความสำคัญทั้งหมด เพราะถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วการสื่อสารจะไม่เกิดขึ้น

youtube

รูปภาพของ rsmniphon

วางคลิปจากyoutube

รูปภาพของ rsmniphon

หน่วยที่ 1 การเขียนข้อเสนอโครงงาน

รูปภาพของ rsmniphon

  ให้นักเรียน แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 3 คน ตามความสมัครใจ ให้ไปอ่านใบความรู้ที่ 1 ที่ www.thaigoodview.com/node/97063 แล้วเขียนชื่อโครงงาน และเขียนข้อเสนอโครงงาน โดยให้เขียนบอก node ที่นักเรียนทำงานส่ง ไว้ที่ช่องแสด

ห้องเรียน ครูนิพนธ์ สมัครค้า

รูปภาพของ rsmniphon

ภาคเรียน 1/2554

ชั้น ม.2/12  วิชาโครงงานสร้างสรรค์

หน่วยที่ 1  การเขียนข้อเสนอโครงงาน

หน่วยที่ 4 ม.4/13

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมกลุ่มหน่วยที่ 4  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 2 คน จำนวน 17 กลุ่ม แบบเรียงตามเลขที่ห้อง

หน่วยที่ 4 ม.4/12

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมกลุ่ม  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 คน รวมเป็น 10 กลุ่ม แบบเรียงตามเลขที่ชั้น

การลด เพิ่มขนาดรูป และการแบ่งหน้ากระดาษเป็นแบบ 2 คอลัมภ์ ด้วยการแก้ไขcode html

รูปภาพของ rsmniphon

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์