บล็อกของ padpreenarat

ส่งงานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2556 ชั้น ม.4/1โครงงานเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียน ม.4/1 ส่งงงาน   1. แนวความคิดที่มาของโครงงาน

2. ภาพโครงสร้างตัวตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

3.  ภาพชิ้นงานที่สำเร็จเรียบร้อย

ส่งก่อนวันที่30 กค. 2556 เวลา 14.00 น

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษ2555 ชั้น ม. 4/1 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ ง .31102 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

ภาคเรียนที่ 2

งานครั้งที่ 1 ม.4/4

ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

1. ขอให้นักเรียนช้ันม.4/1 ทุกกลุ่มส่ง

1.1. แนวความคิดในการทำโครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ประมาณ 5-10 บรรทัด

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2555 ชั้น ม. 4/2 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ง .31102 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

ภาคเรียนที่ 2 / 2555   งานนครั้วที่ 1 ม. 4/3

ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

1. ขอให้นักเรียนช้ันม.4/1 ทุกกลุ่มส่ง

1.1. แนวความคิดในการทำโครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ประมาณ 5-10 บรรทัด

ภาคเรียนที่ 1 งานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554ชั้น ม. 4/3งานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ง .31102 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

งานคร้ังที่ 1 ม.4/2  ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

1. ขอให้นักเรียนช้ันม.4/2 ทุกกลุ่มส่ง

 1.1. แนวความคิดในการทำโครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ประมาณ 5-10 บรรทัด

1. 2. ส่งภาพโครงสร้างตุ๊กตา

ภาคเรียนที่ 1 งานครั้งที่ 1 ม.4/4 ปีการศึกษา 2556 งานประดิษฐ์โครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

งานคร้ังที่ 1 ม.4/1  ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

1. ขอให้นักเรียนช้ันม.4/1 ทุกกลุ่มส่ง

 1.1. แนวความคิดในการทำโครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ประมาณ 5-10 บรรทัด

1. 2. ส่งภาพโครงสร้างตุ๊กตา 1 ภาพ 

1. 3. ภาพตุ๊กตาเปเปอร์ที่สำเร็จ  1  ภาพ

2. ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้อง

3. ให้ส่งงานภายในวันที่   15 กค. 2556 เวลา 05.30 น.

4. แจ้งส่ง url ของบล๊อกที่นักเรียนทำตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่าง เช่น www. thaigoodview.com / nod /68894

ห้องเรียนครูปรีณารัชต์ ภาคเรียนที่ 2 /2553 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ padpreenarat

ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

รูปภาพของ padpreenarat

ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ โรงเรียน พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ padpreenarat

 

 

ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ โรงเรียน พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

งานครั้งที่ 1 ม .2 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

งานครั้งที่ 1 ม .2 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ ช่างดอกไม้สด

งานครั้งที่ 1 ม .4/7 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

งานครั้งที่ 1 ม .4/7 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์