บล็อกของ wsbpaphada

ส่งงาน ม.5/5

ส่งงาน ม.5/4

ส่งงาน ม.5/3

งานครั้งที่ 1 ม.5/3 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ 1.ขอให้นักเรียนม.5/3 ทุกคน ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  คนละ 1 เรื่อง พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 2 รูป (ไม่ให้ซ้ำกัน) 2.ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข

ตัวอย่าง

กกกกกกกกกกกกกกกกกก

ขขขขขขขขขขขขขขขขขขข

คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

 

งานครั้งที่ 1 ม.6/4 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

งานครั้งที่ 1  ม.6/4 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

1.ขอให้นักเรียนม.6/4 ทุกคน ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในโลกมา คนละ 1 ประเทศ ความยาวไม่น้อยกว่า 10  บรรทัด พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 1 รูป  (ไม่ให้ซ้ำกัน)

งานครั้งที่ 1 ม.6/3 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

งานครั้งที่ 1  ม.6/3 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

1.ขอให้นักเรียนม.6/3 ทุกคน ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในโลกมา คนละ 1 ประเทศ ความยาวไม่น้อยกว่า 10  บรรทัด พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 1 รูป  (ไม่ให้ซ้ำกัน)

งานครั้งที่ 1 ม.6/2 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

งานครั้งที่ 1  ม.6/2 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

1.ขอให้นักเรียนม.6/2 ทุกคน ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในโลกมา คนละ 1 ประเทศ ความยาวไม่น้อยกว่า 10  บรรทัด พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 1 รูป  (ไม่ให้ซ้ำกัน)

งานครั้งที่ 1 ม.6/1 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

งานครั้งที่ 1  ม.6/1 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

1.ขอให้นักเรียนม.6/1 ทุกคน ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในโลกมา คนละ 1 ประเทศ ความยาวไม่น้อยกว่า 10  บรรทัด พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 1 รูป  (ไม่ให้ซ้ำกัน)

ห้องเรียนครูปภาดา

 

 

ที่มาภาพ : http://www.igetweb.com/www/myorchid/gallery/198118.jpg

ห้องเรียนครูปภาดา  ชัยวัฒนโชติ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553

เคล็ดลับคู่คุณผู้หญิง

คุณผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสวยความงาม ปัญหาเกี่ยวกับห้องครัว เครื่องเรือน ฯลฯ

ขอแนะนำวิธีดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์