บล็อกของ pskkanatsanan

วันแม่

รูปภาพของ pskkanatsanan

ดกหดกด

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pskkanatsanan

นักเรียนชั้น ม. 1/2

ให้นักเรียนค้นหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 ชิ้น ไม่ซ้ำกัน ส่งในบล็อกนี้

บอกประโยชน์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ ราคาในท้องตลาดของแต่ละรุ่น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pskkanatsanan

 

นักเรียนชั้น ม. 1/1

ให้นักเรียนค้นหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 ชิ้น ไม่ซ้ำกัน ส่งในบล็อกนี้

บอกประโยชน์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ ราคาในท้องตลาดของแต่ละรุ่น

งานชิ้นที่ 2

รูปภาพของ pskkanatsanan

งานนักเรียน ม.1/1

ให้นักเรียนเขียนบทความเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่

ส่งภายใน วันที่ 13 สิงหาคม 2553

บทความของใครถูกใจเพื่อนมากที่สุดจะได้รับคะแนนมากที่สุด เป็น Popular Vote ของเพื่อน

งานนักเรียนชิ้นที่ 2 ห้อง 2

รูปภาพของ pskkanatsanan

งานนักเรียน ม.2/2

ให้นักเรียนเขียนบทความเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่

ส่งภายใน วันที่ 13 สิงหาคม 2553

งานชิ้นที่ 2

รูปภาพของ pskkanatsanan

งานนักเรียน ม.2/1

ให้นักเรียนเขียนบทความเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่

ส่งภายใน วันที่ 13 สิงหาคม 2553

ข้อสอบสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ม.1/1 และ ม. 1/2 (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน)

รูปภาพของ pskkanatsanan

กรุณาเข้ามาอ่านที่เว็บไซต์นี้

การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubrics or Scoring Rubrics)

รูปภาพของ pskkanatsanan

รูบริคหรือรูบริคการให้คะแนนคืออะไร


รูบริคหรือรูบริคการให้คะแนน (Rubrics  or Scoring  Rubrics)

 

งานครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.2/2

รูปภาพของ pskkanatsanan

งานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

งานที่นักเรียนจะทำมีรายการดังนี้

งานครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.2/1

รูปภาพของ pskkanatsanan

งานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

งานที่นักเรียนจะทำมีรายการดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์