บล็อกของ sss27833

aBOUT HISTORY OF MUSIC

รูปภาพของ sss27833

สมัยศิลป์ใหม่ ARS NOVA

รูปภาพของ sss27833

สมัยศิลป์เก่า (Ars Antique)

รูปภาพของ sss27833

ดนตรีในช่วงเวลาจากกลางศตวรรษที่ 12 ถึงปลายศตวรรษที่ 13 บางทีก็เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Ars Antique (The old Art) ซึ่งเป็นชื่อที่นักดนตรีรุ่นศตวรรษที่ 14 ตั้งชื่อย้อนหลังให้ ลักษณะของดนตรีในสมัยศิลป์เก่ามีลักษณะเป็นการสอด

เเหล่งอ้างอิง

รูปภาพของ sss27833

http://www.lks.ac.th/band

ผู้จัดทำ

รูปภาพของ sss27833

 

 

 นางสาว กษมา   เอื้อชีวกุล  ม.6/6  เลขที่6

HOME:: H I S T O R Y O F M U S I C *

รูปภาพของ sss27833

สมัยศตวรรษที่ 20 - ปัจจุบัน

รูปภาพของ sss27833

สมัยศตวรรษที่ 20 - ปัจจุบัน

อิมเพรสชั่นนิส

รูปภาพของ sss27833

อิมเพรสชั่นนิส    

ยุคโรแมนติก

รูปภาพของ sss27833


ดนตรียุคโรแมนติก (THE ROMANTIC PERIOD 1820-1900)      

ลักษณทั่วไปของดนตรีสมัยคลาสสิก

รูปภาพของ sss27833

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์