บล็อกของ trmtinna

ไทรโยค

รูปภาพของ trmtinna

ไทรโยค

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

วันนี้ที่ไทรโยค

รูปภาพของ trmtinna

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข

งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ trmtinna

งานครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 1 / 2553 ของครูทินกร  ชูช่วย  คะแนนเต็ม  5  คะแนน

     -  ขอให้นักเรียนสมัครสมาชิกwww.thaigoodview.com  แล้ว upload  รูปตนเองด้วยหรือรูปอื่นที่เหมาะสม

     -  สร้าง  blog  ของตัวเองมา 1 หน้า

ห้องเรียนครูทินกร ชูช่วย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

รูปภาพของ trmtinna

ห้องเรียนครูทินกร  ชูช่วย  อ. ไทรโยค  จ.  กาญจนบุรี

สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553

ขอให้นักเรียนทุกคนเข้ามาอ่านว่าครูมีกิจกรรมใดบ้างที่ครูให้นักเรียนทำ

เล่นๆ

รูปภาพของ trmtinna

อยากสร้างสื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์