บล็อกของ trmpusana

ความในใจของ "ครูน้อย"

รูปภาพของ trmpusana

"ค่าของคน  อยู่ที่อะไรกันแน่ "

    

จะติติงกับผลงานอีกนานแค่ไหน         ทำไมไม่มาวัดกันที่สองมือสร้างฝัน

งานครั้งที่ 3 ชั้น...(ครูภูษณะ)

รูปภาพของ trmpusana

1.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  รายวิชาคณิตศาสตร์  ค.......หน้า........ข้อที่.............เรื่อง............แล้วสรุปเนื้อหาโดยย่อ    ส่งครู  ที่ /node/ 59259  ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่.......เดือน..........พ.ศ..........

งานครั้งที่ 2 ชั้น...(ครูภูษณะ)

รูปภาพของ trmpusana

1.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา  รายวิชาคณิตศาสตร์  ค.......เรื่อง............แล้วสรุปเนื้อหาโดยย่อ    ส่งครู  ที่ /node/ 59259  ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่.......เดือน..........พ.ศ..........

งานครั้งที่ 1 ชั้น...(ครูภูษณะ)

รูปภาพของ trmpusana

1.ให้นักเรียนสมัครสมาชิก  เวบไซด์  thaigoogview.com   เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว  เข้ามาทักทายครู พร้อมกับเอารูปของเธอมาด้วย  ที่  /node /59259 ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่.......เดือน..........พ.ศ..........

 

ห้องเรียนครู ภูษณะ ฮวดโสภา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญนจ์วิทยา จ.กาญจนบุรี (โต๊ะส่งงานของครูนะ)

รูปภาพของ trmpusana

สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน  สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553 ห้องเรียนนี้สำหรับนักเรียนชั้น...........ขอให้นักเรียนเข้ามาอ่านรายละเอียดว่า  ครูมีกิจกรรมอะไรบ้างให้นักเรียนทำ

GUNS

รูปภาพของ trmpusana

 

รับซื้อ-แลกเปลี่ยน  อาวุธปืน  ทุกชนิด  "ภู"  085-372-8786  หรือ  083-444-0129

ประวัติปืนลูกโม่

เรขาคณิตวิเคราะห์ "ครูภูษณะ"

รูปภาพของ trmpusana

"การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์  "

โดย  ว่าที่ร.ต.ภูษณะ  ฮวดโสภา 

รถ

รูปภาพของ trmpusana

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์