บล็อกของ trmwimol

การบวก การลบ เมทริกซ์

รูปภาพของ trmwimol

 

ข้อมูล จาก  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5...

 

เมทริกซ์บางชนิด

รูปภาพของ trmwimol

การดำเนินการบนเมทริกซ์

รูปภาพของ trmwimol

  การเท่ากันของเมทริกซ์                                               

สัญลักษณ์ของเมทริกซ์

รูปภาพของ trmwimol

1. สัญลักษณ์ของเมทริกซ์ 

งานครั้งที่ 3 ชั้น ม.5/1

รูปภาพของ trmwimol

 

งานครั้งที่ 2 ชั้น ม.5/2

รูปภาพของ trmwimol

แบบฝึกหัด

งานครั้งที่ 2 ชั้น ม.5/1

รูปภาพของ trmwimol

แบบฝึกหัด

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.5/2

รูปภาพของ trmwimol

1.  ให้นักเรียนสมัครสมาชิกของ thaigoodview.com  แล้ว upload  รูปของตนเอง
2.  ให้นักเรียนสร้าง blog   แนะนำตนเอง 1 ชิ้น
3.  ในวันที่  1 มิถุนายน  2553  เวลา 23.30 น. 
4.  แจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://thaigoodview.com/node/59119

งานครั้งที่ 1 ชั้นม.5/1

รูปภาพของ trmwimol

1.  ให้นักเรียนสมัครสมาชิกของ thaigoodview.com  แล้ว upload  รูปของตนเอง
2.  ให้นักเรียนสร้าง blog   แนะนำตนเอง 1 ชิ้น
3.  ในวันที่  31  พฤษภาคม 2553  เวลา 23.30 น. 
4.  แจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://thaigoodview.com/node/59119

เมทริกซ์ (Matrix)

รูปภาพของ trmwimol

 เมทริกซ์ 
ประกอบด้วยเนื้อหา...ดังนี้
1.  สัญลักษณ์ของเมทริกซ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์