บล็อกของ trmnampa2499

งานของนักเรียนชั้น ม.4/2

รูปภาพของ trmnampa2499

 - ขอให้นักเรียนสมัครสมาชิก thaigoodview  ที่ http://www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเอง ใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
     - ให้นักเรียนเข้าไปอ่านปัญหา ที่นี่ แล้วคิดหาคำตอบพร้อมกับแสดงเหตุผลของคำตอบ 

งานของนักเรียนชั้น ม.4/1

รูปภาพของ trmnampa2499

- ขอให้นักเรียนสมัครสมาชิก thaigoodview  ที่ http://www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเอง ใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
     - ให้นักเรียนเข้าไปอ่านปัญหา ที่นี่ แล้วคิดหาคำตอบพร้อมกับแสดงเหตุผลของคำตอบ 

แบ่งหน้า

รูปภาพของ trmnampa2499

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข

งานของนักเรียนชั้น ม.1/5

รูปภาพของ trmnampa2499

- ขอให้นักเรียนสมัครสมาชิก thaigoodview  ที่ http://www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเอง ใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
     - ให้นักเรียนเข้าไปอ่านปัญหา ที่นี่ แล้วคิดหาคำตอบพร้อมกับแสดงเหตุผลของคำตอบ 

งานของนักเรียนชั้น ม.1/4

รูปภาพของ trmnampa2499

- ขอให้นักเรียนสมัครสมาชิก thaigoodview  ที่ http://www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเอง ใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
     - ให้นักเรียนเข้าไปอ่านปัญหา ที่นี่ แล้วคิดหาคำตอบพร้อมกับแสดงเหตุผลของคำตอบ 

งานของนักเรียนชั้น ม.1/3

รูปภาพของ trmnampa2499

- ขอให้นักเรียนสมัครสมาชิก thaigoodview  ที่ http://www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเอง ใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
     - ให้นักเรียนเข้าไปอ่านปัญหา ที่นี่ แล้วคิดหาคำตอบพร้อมกับแสดงเหตุผลของคำตอบ 

งานของนักเรียนชั้น ม.1/2

รูปภาพของ trmnampa2499

- ขอให้นักเรียนสมัครสมาชิก thaigoodview  ที่ http://www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเอง ใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
     - ให้นักเรียนเข้าไปอ่านปัญหา ที่นี่ แล้วคิดหาคำตอบพร้อมกับแสดงเหตุผลของคำตอบ 

งานของนักเรียนช้น ม.1/1

รูปภาพของ trmnampa2499

     - ขอให้นักเรียนสมัครสมาชิก thaigoodview  ที่ http://www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเอง ใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
     - ให้นักเรียนเข้าไปอ่านปัญหา ที่นี่ แล้วคิดหาคำตอบพร้อมกับแสดงเหตุผลของคำตอบ 

เรียนคณิตศาสตร์กับครูกาญจนา นำพา ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ trmnampa2499

ปัญหาเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์

รูปภาพของ trmnampa2499

Kiss 1. ปัญหาน้ำในเหยือก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak