บล็อกของ udsphotchanee

ตัวอย่างคำถามแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)

รูปภาพของ udsphotchanee

Laughing พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันที่  19  สิงหาคม  2542

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของครูพจนีย์ ไทรชมภู

รูปภาพของ udsphotchanee

งานครั้งที่  1  คะแนนเต็ม  5  คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงในขนาด 85x85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ่น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย  1 ภาพ

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของครูพจนีย์ ไทรชมภู

รูปภาพของ udsphotchanee

งานครั้งที่  1  คะแนนเต็ม  5  คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงในขนาด 85x85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ่น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย  1 ภาพ

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของครูพจนีย์ ไทรชมภู

รูปภาพของ udsphotchanee

งานครั้งที่  1  คะแนนเต็ม  5  คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงในขนาด 85x85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ่น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย  1 ภาพ

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของครูพจนีย์ ไทรชมภู

รูปภาพของ udsphotchanee

งานครั้งที่  1  คะแนนเต็ม  5  คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงในขนาด 85x85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ่น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย  1 ภาพ

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของครูพจนีย์ ไทรชมภู

รูปภาพของ udsphotchanee

งานครั้งที่  1  คะแนนเต็ม  5  คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงในขนาด 85x85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ่น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย  1 ภาพ

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของครูพจนีย์ ไทรชมภู

รูปภาพของ udsphotchanee

งานครั้งที่  1  คะแนนเต็ม  5  คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงในขนาด 85x85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ่น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย  1 ภาพ

ห้องเรียน ครูพจนีย์ ไทรชมภู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รูปภาพของ udsphotchanee

      ห้องเรียน ครูพจนีย์  ไทรชมภู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2553 ห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ม.1/1 ถึง 1/6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์