บล็อกของ dspnatthanan

ห้องส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ dspnatthanan

1.แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/83398

ห้องส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ dspnatthanan

1.แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/83398

ห้องส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ dspnatthanan

1.แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/83398

2.ให้ส่งงานที่ห้องเรียนของตัวเองเท่านั้น โดยแจ้งด้วยว่าเป็นงานชิ้นที่เท่าไหร่

ห้องส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ dspnatthanan

1.แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/83398

2.ให้ส่งงานที่ห้องเรียนของตัวเองเท่านั้น โดยแจ้งด้วยว่าเป็นงานชิ้นที่เท่าไหร่

ห้องส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ dspnatthanan

1.แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/83398

2.ให้ส่งงานที่ห้องเรียนของตัวเองเท่านั้น โดยแจ้งด้วยว่าเป็นงานชิ้นที่เท่าไหร่

ห้องเรียนครูแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ dspnatthanan

ห้องเรียนชั้น ม.4/1-5

ห้องส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/4

รูปภาพของ dspnatthanan

- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170  

 

ห้องส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/3

รูปภาพของ dspnatthanan

- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170  

 

ห้องส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/2

รูปภาพของ dspnatthanan

- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170  

 

ห้องส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/1

รูปภาพของ dspnatthanan

- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์