บล็อกของ utwparichat

ส่งโมเดลหรือการออกแบบการทดลอง ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งโมเดลหรือการออกแบบการทดลอง ม.5/7 รายวิชาโครงงาน 15 ธันวาคม 2552

ส่งบทที่ 3 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งบทที่ 3 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน กำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2552

ส่งบทที่ 2 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งบทที่ 2 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน กำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2552

ส่งบทที่ 1 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งบทที่ 1 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน กำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2552

ส่งเค้าโครงโครงงาน ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งเค้าโครงโครงงาน ม.5/7 รายวิชาโครงงาน กำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2552 ให้สร้าง blog แล้ว link ไปที่ blog ตัวเอง

ส่งใบงานที่ 18-1

รูปภาพของ utwparichat

ส่งใบงานที่ 18-1 เด็กหญิง......................ชั้น..................เลขที่.........

 

Private Sub Command1_Click()
Command2.SetFocus
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Command1.SetFocus
End Sub

 

การใช้งานบล็อก (Blog) ในเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว เรียบเรียงโดยครูปาริชาติ เภสัชชา

รูปภาพของ utwparichat

ส่งงาน xara

รูปภาพของ utwparichat

ดิฉัน............................................

 

โครงงาน Going Shopping

รูปภาพของ utwparichat

งานครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

รูปภาพของ utwparichat

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม MS Visual Basic 6.0 ตามใบงานในหน่วยที่ 16 กำหนดส่งวันที่ 3 ธันวาคม 2552

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์