บล็อกของ sss30224

ลักษณะของกิ่ง ใบ ของต้นแก้ว

รูปภาพของ sss30224

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของราก ลำต้น ของต้นแก้ว

รูปภาพของ sss30224

 

 

 

 

 

การดูแลรักษาต้นแก้ว

รูปภาพของ sss30224

 

 

 

 

 

การขยายพันธ์ุ

รูปภาพของ sss30224

 

 

 

 

 

การเพาะปลูกต้นแก้ว

รูปภาพของ sss30224

                                                                                  

ชนิดหรือสายพันธุ์ของต้นแก้ว

รูปภาพของ sss30224

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไปของต้นแก้ว

รูปภาพของ sss30224

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของต้นแก้ว

รูปภาพของ sss30224

 

ลักษณะของต้นแก้ว

ลักษณะของต้นแก้ว

รูปภาพของ sss30224

 

ลักษณะของต้นแก้ว

ต้นแก้ว Murraya paniculata

รูปภาพของ sss30224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์