บล็อกของ nbrsirirak

ห้อง ม. 2-3 ส่งงาน 2-57

รูปภาพของ nbrsirirak

Kiss ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing


ห้อง ม. 2-1 ส่งงาน 2-57

รูปภาพของ nbrsirirak

Kiss ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ใบงานที่ 2 วาดรูปวิว ทิวทัศน์สวยงาม

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 2
วาดรูปวิว ทิวทัศน์สวยงามคำชี้แจง   ใบงานที่ 2 วาดรูปวิว ทิวทัศน์สวยงาม  (5 คะแนน)

วิธีทำ  1. File > New ตั้งค่าหน้ากระดาษ Width = 500 Pixels, Height=375 Pixels, Resolution=72 Pixels/Inch

  2. เทสีไปที่เครื่องมือ

ใบงานที่ 3 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 1 Postcard

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 1 Postcard


คำชี้แจง    ใบงานที่ 1 สร้างPostcard อวยพรปีใหม่    (5 คะแนน)

ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัด การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 2


เรื่อง ความหมายของการสื่อสารข้อมูล    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 1 ประวัติส่วนตัว

รูปภาพของ nbrsirirak

 


ใบงานที่ 1


   เรื่อง  การสร้างข้อมูลสารสนเทศ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์     

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูศิริรักษ์ สมพงษ์

รูปภาพของ nbrsirirak

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
สมัคร G-mail คนละ 1 User
สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่น ๆ ที่เหมาะสมใส่ลงไป ขนาด 85*85 พิกเซล สร้าง Blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ
(อ่านทบทวนบทเรียนการสร้างBlog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850)
ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง
ส่งงานภายในวันที่  5 พฤศจิกายน  2557  เวลา 05.30

ห้องเรียนครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrsirirak

ห้องเรียนครูศิริรักษ์  สมพงษ์ 
โรงเรียนนวมินยทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.
ภาคเรียนที่ 2/2557ห้องเรียนออนไลน์ครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.

รูปภาพของ nbrsirirak

ห้องเรียนออนไลน์ครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.


    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์