บล็อกของ nbrsirirak

ส่งงาน ม.2-7-2-58

รูปภาพของ nbrsirirak

ส่งงานให้ครบนะคะ 

ส่งงาน ม.2-5-2-58

รูปภาพของ nbrsirirak

 


Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ส่งงาน ม.2-6 -2-58

รูปภาพของ nbrsirirak

 


Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ส่งงาน ม.2-3 -2-58

รูปภาพของ nbrsirirak

 


Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ส่งงาน ม.2-1-2-58

รูปภาพของ nbrsirirak


 

ห้องเรียนครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ภาคเรียนที่ 2 /2558

รูปภาพของ nbrsirirak

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2   รหัสวิชา ง22102


คำอธิบายรายวิชา

ส่งงาน2/7

รูปภาพของ nbrsirirak

postcard 

ส่งงาน2/5

รูปภาพของ nbrsirirak

postcard 

ส่งงาน2/4

รูปภาพของ nbrsirirakpattern  

ใบงานที่ 6 การตกแต่งรูปภาพด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

รูปภาพของ nbrsirirak

การตกแต่งรูปภาพแบบมุมมอง Perspective


   วิธีทำ


1.   File > Open > Image
2.   Select > All
3.   Edit > Transform > Perspective > คลิกที่จุดแฮนเดิลข้างล่างลากขึ้น >Enter > OK
4.   Save As > File = Perspective > Folder(4m-name)


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์