บล็อกของ nbrsirirak

บทที่ 1 คอมพิวเติอร์กราฟิก

รูปภาพของ nbrsirirak

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ง22222

รูปภาพของ nbrsirirak

ห้องเรียน ครูศิริรักษ์ สมพงษ์ ปีการศึกษา 2560

รูปภาพของ nbrsirirak

         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง22102

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง22102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ/สัปดาห์ จำนวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ห้องเรียนครูศิริรักษ์ สมพงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รูปภาพของ nbrsirirak

ห้องเรียนครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ภาคเรียนที่ 2 /2559

ส่งงาน 2-6-1-59

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 1 postcard


ส่งงานห้อง2-4-1-59

รูปภาพของ nbrsirirak

Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ส่งงาน 2-4-1-59

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 1 Postcard

ส่งงาน 2-3-1-59

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 1 Postcard


แบบทดสอบ เก็บคะแนน

รูปภาพของ nbrsirirak

แบบทดสอบ 20 ข้อ เก็บคะแนน 5 คะแนน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย


แบบทดสอบเก็บคะแนน                   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ส่งงาน 2-2-59example

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 1 Postcard
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์